Vitajte na stránkach Nadácie Petit Academy

Úvod 2017-10-10T13:41:08+02:00

Our targets

  • prepájanie vzdelávania s praxou
  • podpora a rozvoj vzdelávania
  • zachovanie kultúrnych hodnôt
  • podpora poznávania kultúr a regiónov
  • zabezpečovanie multikulturálneho dialógu
  • transfer vedomostí a skúseností zo zahraničia na Slovensko a naopak
  • zvyšovanie informovanosti o aktuálnom dianí v spoločnosti

  • zlepšovanie prehľadu o stave spoločnosti

Realizujeme

Študentom ako aj vyučujúcim poskytujeme verejné prednášky, beletriu, noviny, časopisy a iné typy kníh a publikácií.

Realizujeme tiež vlastné vzdelávacie projekty, ktoré pomáhajú pedagógom tvorivo a interaktívne vyučovať.