THE BEST MEDIA TRADITIONS

THE BEST MEDIA TRADITIONS 2024-05-10T18:52:09+02:00

Charakteristika

Nadácia Petit Academy v spolupráci s partnermi (The Slovak Spectator, Nadácia Tatra banky a Univerzita Komenského) pripravuje pre širokú verejnosť sériu veľkých prednášok a workshopov. Pozývané osobnosti prezentujú tie najlepšie medzinárodné tradície žurnalistiky.

Smer akým sa vyvíja mediálny trh, obrovský tlak na vydavateľov pracovať s menším počtom novinárov s cieľom ušetriť zdroje, samozrejme prináša prijímanie menej skúsených žurnalistov, vytvára celospoločenské výzvy.

Práve príchod osobností medzinárodného novinárskeho života, ich verejná prednáška a osobné stretnutie, tak so študentami ako aj vyučujúcimi, má potenciál inšpirovať účastníkov, aby aktívnejšie pristupovali k využívaniu medzinárodných skúseností, k modifikácii učebných postupov, k profilovaniu nových predmetov a silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou, s dlhodobým cieľom pozdvihnutia žurnalistiky na Slovensku ako aj profesionálnejšieho spôsobu pokrývania udalostí, z čoho by profitovala široká verejnosť.

Taktiež, podobné stretnutia s autoritami novinárstva poskytujú verejnosti reálnejší pohľad na to, aké nároky by mali ľudia klásť na žurnalistov v spoločnosti.

Aktuálne projekty

Pulitzer Prize Winner Martha Mendoza’s lecture

Realizované projekty

Pulitzer Prize Winner Deborah Nelson’s lecture

Pulitzer Prize Winner James Steele’s lecture

Pulitzer Prize Winner Walt Bogdanich’s lecture

Pulitzer Prize Winner Abigail Goldman’s lecture

Pulitzer Prize Winner Tim Weiner’s lecture

Téma hlavnej prednášky: Informácie sú moc
Termín: 5.11.2012 (pondelok) o 15:00
Miesto konania: Historická aula Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí
Vstup: voľný (verejná prednáška)
Obsah prednášky: Kto kontroluje informácie v slobodnej spoločnosti? Ako môžu novinári zápasiť s cenzúrou oligarchov a tajných služieb? Ako sú v demokracii kontrolované tajné služby?

Diskusie: Tim Weiner a vybraní študenti so zameraním na masmediálnu komunikáciu alebo na žurnalistiku na slovenských univerzitách

Miesto konania: Štúrova 9, Katedra žurnalistiky UK Dátum a čas: 6.11.2011 o 10:00
Miesto konania: Dolnozemská cesta 1, Ekonomická Univerzita v Bratislave Dátum a čas: 6.11.2011 o 13:30
Miesto konania: Námestie A. Hlinku 60, Katolícka Univerzita v Ružomberku Dátum a čas: 7.11.2011 o 15:00
Miesto konania: Nám. Jozefa Herdu 2, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dátum a čas: 8.11.2011 o 10:30
Téma diskusií: Práca s informáciami a ich získavanie

Pulitzer Prize Winner Joshua M Friedman’s lecture

Téma hlavnej prednášky: Kto píše o krízach v ére blogerov?
Termín: 15.11.2011 (utorok) o 15:00
Miesto konania: Historická aula Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí
Vstup: voľný (verejná prednáška)

Obsah prednášky: Kto dnes pokrýva klúčové svetové udalosti a ako sa mení žurnalistika? Aký dopad na spravodajstvo má tendencia zamestnávať v redakciách neskúsených ale lacných novinárov? Ako sa menia nároky čitateľov v oblasti kvalitného spravodajstva? Aký je vplyv nových médií a blogerskej komunity na žurnalistiku?

Doplňujúce informácie k prednáške: Redakcie už málokedy vysielajú svojich redaktorov do postihnutých oblastí a niekedy hlavné obrázky prichádzaju z mobilných telefónov nenovinárov. Prežije novinárstvo tak, ako ho dnes poznáme? Je nebezpečnejšie byť novinárom v súčasnosti? Novinárske školy chŕlia novinárov, ale mediálný trh je pod obrovskym finančným tlakom a je nad ním obrovský otáznik. Akú budúcnosť ma novinárska profesia? Ako sa menia čitateľské návyky? Budú blogeri vzdelávaní ako novi externí prispievatelia médiíí?

Skúsenosť Columbia University s výučbou novinárstva

Účastníci: Joshua Friedman a akademická obec zo SR
Miesto konania: Hotel Doubletree by Hilton (Bratislava, Trnavská cesta 27A, 83104 Bratislava)
Dátum a čas: 14.11.2011(pondelok) o 14:00

Tézy stretnutia:

  • kombinácia praxe a teórie vo vyučovaní
  • je nevyhnutné pre prax prepojenie s mediálnymi domami
  • zohľadňovanie technologického vývoja vo vyučovacom procese
  • etika – základný kameň vzdelávania žurnalistov – tradičné hodnoty v žurnalistike a ich zohľadňovanie vo vzdelávaní

Workshop Účastníci: Joshua Friedman a vybraní študenti žurnalistiky

Miesto konania: Štúrova 9, Katedra žurnalistiky UK
Dátum a čas: 16.11.2011 o 10:00
Téma workshopu: Medzinárodný reporting: praktické rady ako zvládnuť novinársku prácu v novom prostredí