Sponzorstvo

Sponzorstvo 2024-05-10T19:23:49+02:00

2 % DANE

Ako na to?

Fyzické aj právnické osoby môžu podľa legislatívy Slovenskej republiky venovať každý rok dve percentá z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Nadácia Petit Academy sa uchádza o túto formu podpory a váži si všetky finančné príspevky jednotlivcov aj firiem.

Údaje o nadácii:
IČO: 31807003
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Nadácia Petit Academy
Sídlo: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

Ako postupovať v roku 2021?

Ak podávate daňové priznanie (fyzické osoby, právnické osoby):

Priamo v daňovom priznaní za rok 2020 je uvedený odsek „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“, kam môžete vpísať informácie o vybranom prijímateľovi vašich 2 %.

Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. V tomto zúčtovaní (v oddiely VII) zaškrtnutím v štvorčeku požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  2. Vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane“.
  3. Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2021.
  4. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  5. IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

PODPORA PROJEKTOV

Projekty SME V ŠKOLE a ÚJ SZÓ V ŠKOLE a THE BEST MEDIA TRADITIONS sme mohli realizovať vďaka podpore týchto partnerov:

     

       

logos-2014