ÚJ SZÓ V ŠKOLE

ÚJ SZÓ V ŠKOLE 2024-05-10T18:48:55+02:00

Charakteristika

Nadácia Petit Academy pripraví a zadarmo dodá do základných škôl pracovné zošity v maďarskom jazyku s cieľom spostredkovať vedomosti zábavnou formou.

V pracovnom zošite sa okrem odborného textu, ktorý je v súlade s učebnými osnovami, nachádza aj množstvo úloh interaktívneho charakteru, pri ktorých študenti využívajú informácie z denníka ÚJ SZÓ.

Pracovné zošity sú spracované na rôzne predmety a témy (maďarský jazyk a literatúra, zemepis, občianska výchova, informatika atď.). Dĺžka trvania projektu je cca 8 týždňov.

Cieľová skupina

Žiaci II. stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Aktuálne projekty

Téma: Voľba povolania a pracovný trh
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 22. 5. – 22. 6. 2017

Téma: Vplyv človeka na prírodu – globálne klimatické zmeny
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 2. – 30. 11. 2017

 

 

 

Realizované projekty

Téma: Velikáni maďarskej literatúry 1.
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín realizácie: 11. 1. – 12. 2. 2016

Téma: Velikáni maďarskej literatúry 2.
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín realizácie: 7. 3. – 1. 4. 2016

Téma: Prírodné bohatstvo južného Slovenska
Cieľová skupina: 8. ročník
Termín realizácie: 2. – 22. 5. 2016

Téma: Ochrana prírodného bohatstva
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín realizácie: 31. 5. – 24. 6. 2016

Téma: Šikovný hospodár
Cieľová skupina: 8. ročník
Termín realizácie: 12. 9. – 14. 10. 2016

Téma: Obyvateľstvo a sídla SR
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 17. 10. – 18. 11. 2016

Téma: Ochrana prírody a turistika
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín realizácie: 17. 10. – 18. 11. 2016

Téma: Hravá slovná zásoba
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín realizácie: 21. 11. – 12. 12. 2016

Téma: Moja obec, región
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 9. 3. – 10. 4. 2015

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 13. 4. – 15. 5. 2015

Téma: Jednota v rôznorodosti
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 15. 5. – 19. 6. 2015

Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín realizácie: 7. 9. – 9. 10. 2015

Téma: Obyvateľstvo a sídla SR
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 12. 10. – 13. 11. 2015

Téma: Bankovníctvo pre mladých
Cieľová skupina: 8. ročník
Termín realizácie: 16. 11. – 18. 12. 2015

Téma: Spolužitie kultúr
Cieľová skupina: 8. ročník
Termín realizácie: 13. 1. – 14. 2. 2014

Téma: Moja obec, región
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 10. 3. – 11. 4. 2014

Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 14. 4. – 15. 5. 2014

Téma: Desať rokov v EÚ
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín realizácie: 19. 5. – 18. 6. 2014

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 8. 9. – 3. 10. 2014

Téma: Obyvateľstvo a sídla SR
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 6. 10. – 7. 11. 2014

Téma: Rodinná peňaženka
Cieľová skupina: 8. ročník
Termín realizácie: 6. 10. – 7. 11. 2014

Téma: Maďarská literatúra
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín realizácie: 14. 1. – 15. 2. 2013

Téma: Vplyv hospodárstva na životné prostredie
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín realizácie: 18. 2. – 22. 3. 2013

Téma: Moja obec, región
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 25. 3. – 26. 4. 2013

Téma: Spolužitie kultúr
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín realizácie: 25. 3. – 26. 4. 2013

Téma: Moja obec, región II.
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 27. 5. – 21. 6. 2013

Téma: Regionálne hodnoty Slovenska
Cieľová skupina: 8. ročník
Termín realizácie: 9. 9. – 11. 10. 2013

Téma: Základy ekonomiky
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 15. 10. – 14. 11. 2013

Téma: Základné ľudské práva III.
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 14. 10. – 15. 11. 2013

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 20. 2. – 16. 3. 2012

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 19. 3. – 20. 4. 2012

Téma: Vplyv hospodárstva na životné prostredie
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín: 23. 4. – 18. 5. 2012

Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 23. 4. – 18. 5. 2012

Téma: Každodenná chémia
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín realizácie: 21. 5. – 22. 6. 2012

Téma: Maďarský jazyk
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín realizácie: 21. 5. – 22. 6. 2012

Téma: Ekonomika
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 10. 9. – 12. 10. 2012

Téma: Dopravná výchova
Termín realizácie: 10. 9. – 9. 10. 2012
Cieľová skupina: II. stupeň

Téma: Životné prostredie a doprava
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 15. 10. – 16. 11. 2012

Téma: Základné ľudské práva II
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 12. 11. – 21. 12. 2012

Téma: Maďarská literatúra
Cieľová skupina: 8. ročník
Termín: 17. 1. – 18. 2. 2011

Téma: Dopravná výchova
Termín: 7. 3. – 8. 4. 2011
Cieľová skupina: 6. a 7. ročník

Téma: Vzťah ekonómie a ekológie
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín: 7. 3. – 8. 4. 2011

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: 8. a 9. ročník
Termín: 11. 4. – 13. 5. 2011

Téma: Multikultúrna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 26. 4. – 17. 6. 2011

Téma: Dopravná výchova – dopravné značky
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 16. 5. – 17. 6. 2011

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 19. 9. – 21. 10. 2011

Téma: Slovensko-ekonomické pomery
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín: 19. 9. – 21. 10. 2011

Téma: Základné ľudské práva
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 24. 10. – 16. 12. 2011

Téma: Maďarská literatúra
Cieľová skupina: 8 ročník
Termín: 18. 1. – 12. 2. 2010

Téma: Klimatické zmeny
Cieľová skupina: 7 ročník
Termín: 8. 3. – 9. 4. 2010

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 12. 4. – 14. 5. 2010

Téma: Bezpečnosť pri práci
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín: 12. 4. – 14. 5. 2010

Téma: Základy ekológie – Zdroje energie
Cieľová skupina: 8. – 9. ročník
Termín: 17. 5. – 18. 6. 2010

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 20. 9. – 15. 10. 2010

Téma: Základná ekonomická orientácia
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín: 18. 10. – 19. 11. 2010

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 18. 10. – 19. 11. 2010

Téma: Základné ľudské práva
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín: 22. 11. – 17. 12. 2010

Téma: Maďarská literatúra
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín: 22. 11. – 17. 12. 2010

Téma: Globálne problémy ľudstva – občianska výchova
Cieľová skupina: 9 ročník
Termín: 9.11.-4.12.2009
Podania prihlášok: 8.10.- 19.10.2009

Téma: Občianska výchova – zákony, práva, povinnosti
Cieľová skupina: 8. ročník
Počet žiakov: 500
Termín: 2.11.-4.12.2009
Podanie prihlášky: 1.10 -12.10.2009

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 5.10.-6.11.2009
obsadené

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 28.9.-30.10.2009

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 28.9.-30.10.2009

Téma: Globálne problémy životné prostredia
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín: 11.5.-12.6.2009

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 27.4.-29.5.2009

Téma: Radnóti Miklós – maďarská literatúra
Cieľová skupina: 8. ročník
Termín: 27.4.-22.5.2009

Predmet: Občianska výchova
Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: 9.ročník

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Téma: Velikáni maďarskej literatúry
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Predmet: Zemepis
Téma: Životné prostredie a environmentálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Predmet: Zemepis
Téma: Slovensko
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: I. a II. stupeň ZŠ

Predmet: Dejepis
Téma: 18.a 19. storočie
Cieľová skupina: žiaci 8.ročníka ZŠ

Predmet: Občianska výchova
Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ

Predmet: Zemepis
Téma: Západné Slovensko
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Téma: Maďarská literatúra – Arany János
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Predmet: Občianska výchova
Téma: Človek a svet
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Predmet: Občianska výchova
Téma: Peniaze a hospodárenie
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

Predmet: Zemepis
Téma: Východná Ázia a Severná Amerika
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ