Projekty / ÚJ SZÓ V ŠKOLE

Charakteristika

Nadácia Petit Academy pripraví a zadarmo dodá do základných škôl pracovné zošity v maďarskom jazyku s cieľom spostredkovať vedomosti zábavnou formou.

V pracovnom zošite sa okrem odborného textu, ktorý je v súlade s učebnými osnovami, nachádza aj množstvo úloh interaktívneho charakteru, pri ktorých študenti využívajú informácie z denníka ÚJ SZÓ.

Pracovné zošity sú spracované na rôzne predmety a témy (maďarský jazyk a literatúra, zemepis, občianska výchova, informatika atď.). Dĺžka trvania projektu je cca 8 týždňov.

Cieľová skupina

Žiaci II. stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.


Zrealizované projekty ÚJ SZÓ V ŠKOLE

Rok 2013

Téma: Maďarská literatúra
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín realizácie: 14. 1. - 15. 2. 2013

Téma: Vplyv hospodárstva na životné prostredie
Cieľová skupina:  9. ročník
Termín realizácie: 18. 2. - 22. 3. 2013

Téma: Moja obec, región
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 25. 3. - 26. 4. 2013

Téma: Spolužitie kultúr
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín realizácie: 25. 3. - 26. 4. 2013

Téma: Moja obec, región II.
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 27. 5. - 21. 6. 2013

Téma: Regionálne hodnoty Slovenska
Cieľová skupina:  8. ročník
Termín realizácie: 9. 9. - 11. 10. 2013

Téma: Základy ekonomiky
Cieľová skupina:  6. ročník
Termín realizácie: 15. 10. - 14. 11. 2013

Téma: Základné ľudské práva III.
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 14. 10. - 15. 11. 2013

Rok 2012

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 20. 2. - 16. 3. 2012

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 19. 3. - 20. 4. 2012

Téma: Vplyv hospodárstva na životné prostredie
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín: 23. 4. - 18. 5. 2012

Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 23. 4. - 18. 5. 2012

Téma: Každodenná chémia
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín realizácie: 21. 5. - 22. 6. 2012

Téma: Maďarský jazyk
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín realizácie: 21. 5. - 22. 6. 2012

Téma: Ekonomika
Cieľová skupina: 6. ročník
Termín realizácie: 10. 9. - 12. 10. 2012

Téma: Dopravná výchova
Termín realizácie: 10. 9. - 9. 10. 2012
Cieľová skupina: II. stupeň

Téma: Životné prostredie a doprava
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 15. 10. - 16. 11. 2012

Téma: Základné ľudské práva II
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín realizácie: 12. 11. - 21. 12. 2012


Rok 2011

Téma: Maďarská literatúra
Cieľová skupina: 8. ročník
Termín: 17. 1. - 18. 2. 2011

Téma: Dopravná výchova
Termín: 7. 3. - 8. 4. 2011
Cieľová skupina: 6. a 7. ročník

Téma: Vzťah ekonómie a ekológie
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín: 7. 3. - 8. 4. 2011

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: 8. a 9. ročník
Termín: 11. 4. - 13. 5. 2011

Téma: Multikultúrna výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 26. 4. - 17. 6. 2011

Téma: Dopravná výchova - dopravné značky
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 16. 5. - 17. 6. 2011

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 19. 9. - 21. 10. 2011

Téma: Slovensko-ekonomické pomery
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín: 19. 9. - 21. 10. 2011

Téma: Základné ľudské práva
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 24. 10. - 16. 12. 2011

Rok 2010

Téma: Maďarská literatúra
Cieľová skupina: 8 ročník
Termín: 18. 1. - 12. 2. 2010

Téma: Klimatické zmeny
Cieľová skupina: 7 ročník
Termín: 8. 3. -  9. 4. 2010

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 12. 4. - 14. 5. 2010

Téma: Bezpečnosť pri práci
Cieľová skupina: 9. ročník
Termín: 12. 4. - 14. 5. 2010

Téma: Základy ekológie - Zdroje energie
Cieľová skupina: 8. -  9. ročník
Termín: 17. 5. - 18. 6. 2010

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 20. 9. - 15. 10. 2010

Téma: Základná ekonomická orientácia
Cieľová skupina:  9. ročník
Termín: 18. 10. - 19. 11. 2010

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 18. 10. - 19. 11. 2010

Téma: Základné ľudské práva
Cieľová skupina: 9.  ročník
Termín: 22. 11. - 17. 12. 2010

Téma: Maďarská literatúra
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín: 22. 11. - 17. 12. 2010

Rok 2009

Téma: Globálne problémy ľudstva – občianska výchova
Cieľová skupina: 9 ročník
Termín: 9.11.-4.12.2009
Podania prihlášok: 8.10.- 19.10.2009

Téma: Občianska výchova – zákony, práva, povinnosti
Cieľová skupina: 8. ročník
Počet žiakov: 500
Termín: 2.11.-4.12.2009
Podanie prihlášky: 1.10 -12.10.2009

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 5.10.-6.11.2009
obsadené

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 28.9.-30.10.2009

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 28.9.-30.10.2009

Téma: Globálne problémy životné prostredia
Cieľová skupina: 7. ročník
Termín: 11.5.-12.6.2009

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: II. stupeň
Termín: 27.4.-29.5.2009

Téma: Radnóti Miklós – maďarská literatúra
Cieľová skupina: 8. ročník
Termín: 27.4.-22.5.2009

 

Rok 2008

Predmet: Občianska výchova
Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: 9.ročník

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Téma: Velikáni maďarskej literatúry
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Predmet: Zemepis
Téma: Životné prostredie a environmentálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Predmet: Zemepis
Téma: Slovensko
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

Téma: Dopravná výchova
Cieľová skupina: I. a II. stupeň ZŠ

Predmet: Dejepis
Téma: 18.a 19. storočie
Cieľová skupina: žiaci 8.ročníka ZŠ

Predmet: Občianska výchova
Téma: Globálne problémy ľudstva
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ

Rok 2007

Predmet: Zemepis
Téma: Západné Slovensko
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Téma: Maďarská literatúra – Arany János
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Predmet: Občianska výchova
Téma: Človek a svet
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Predmet: Občianska výchova
Téma: Peniaze a hospodárenie
Cieľová skupina: žiaci 9. ročníka ZŠ

Rok 2006

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ

Predmet: Maďarský jazyk a literatúra
Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

Predmet: Zemepis
Téma: Východná Ázia a Severná Amerika
Cieľová skupina: žiaci 7. ročníka ZŠ