Projekty / THE BEST MEDIA TRADITIONS

Charakteristika

Nadácia Petit Academy v spolupráci s partnermi (The Slovak Spectator, Nadácia Tatra banky a Univerzita Komenského) pripravuje pre širokú verejnosť sériu veľkých prednášok. Pozývané osobnosti prezentujú tie najlepšie medzinárodné tradície žurnalistiky. Smer akým sa vyvýja mediálny trh, obrovský tlak na vydavateľov pracovať s menším počtom novinárov s cieľom ušetriť zdroje, samozrejme prináša prijímanie menej skúsených žurnalistov, vytvára celospoločenské výzvy. Práve príchod osobností medzinárodného novinárskeho života, ich verejná prednáška a osobné stretnutie, tak so študentami ako aj vyučujúcimi, má potenciál inšpirovať účastníkov, aby aktívnejšie pristupovali k využívaniu medzinárodných skúseností, k modifikácii učebných postupov, k profilovaniu nových predmetov a silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou, s dlhodobým cieľom pozdvihnutia žurnalistiky na Slovensku ako aj profesionálnejšieho spôsobu pokrývania udalostí, z čoho by profitovala široká verejnosť. Taktiež, podobné stretnutia s autoritami novinárstva poskytujú verejnosti reálnejší pohľad na to, aké nároky by mali ľudia klásť na žurnalistov v spoločnosti.

Realizované projekty THE BEST MEDIA TRADITIONS

2012
Pulitzer Prize Winner Tim Weiner's lecture

Téma hlavnej prednášky: Informácie sú moc
Termín: 5.11.2012 (pondelok) o 15:00 
Miesto konania: Historická aula Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí 
Vstup: voľný (verejná prednáška) 
Obsah prednášky: Kto kontroluje informácie v slobodnej spoločnosti? Ako môžu novinári zápasiť s cenzúrou oligarchov a tajných služieb? Ako sú v demokracii kontrolované tajné služby?

Diskusie: Tim Weiner a vybraní študenti so zameraním na masmediálnu komunikáciu alebo na žurnalistiku na slovenských univerzitách

Miesto konania: Štúrova 9, Katedra žurnalistiky UK Dátum a čas: 6.11.2011 o 10:00
Miesto konania: Dolnozemská cesta 1, Ekonomická Univerzita v Bratislave Dátum a čas: 6.11.2011 o 13:30
Miesto konania: Námestie A. Hlinku 60, Katolícka Univerzita v Ružomberku Dátum a čas: 7.11.2011 o 15:00
Miesto konania: Nám. Jozefa Herdu 2, Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  Dátum a čas: 8.11.2011 o 10:30
Téma diskusií: Práca s informáciami a ich získavanie

2011
Pulitzer Prize Winner Joshua M Friedman's lecture

Téma hlavnej prednášky: Kto píše o krízach v ére blogerov?
Termín: 15.11.2011 (utorok) o 15:00
Miesto konania: Historická aula Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí
Vstup: voľný (verejná prednáška)

Obsah prednášky: Kto dnes pokrýva klúčové svetové udalosti a ako sa mení žurnalistika? Aký dopad na spravodajstvo má tendencia zamestnávať v redakciách neskúsených ale lacných novinárov? Ako sa menia nároky čitateľov v oblasti kvalitného spravodajstva? Aký je vplyv nových médií a blogerskej komunity na žurnalistiku?

Doplňujúce informácie k prednáške: Redakcie už málokedy vysielajú svojich redaktorov do postihnutých oblastí a niekedy hlavné obrázky prichádzaju z mobilných telefónov nenovinárov. Prežije novinárstvo tak, ako ho dnes poznáme? Je nebezpečnejšie byť novinárom v súčasnosti? Novinárske školy chŕlia novinárov, ale mediálný trh je pod obrovskym finančným tlakom a je nad ním obrovský otáznik. Akú budúcnosť ma novinárska profesia? Ako sa menia čitateľské návyky? Budú blogeri vzdelávaní ako novi externí prispievatelia médiíí?

Skúsenosť Columbia University s výučbou novinárstva

Účastníci: Joshua Friedman a akademická obec zo SR
Miesto konania: Hotel Doubletree by Hilton (Bratislava, Trnavská cesta 27A, 83104 Bratislava)
Dátum a čas: 14.11.2011(pondelok) o 14:00

Tézy stretnutia:

  • kombinácia praxe a teórie vo vyučovaní
  • je nevyhnutné pre prax prepojenie s mediálnymi domami
  • zohľadňovanie technologického vývoja vo vyučovacom procese
  • etika - základný kameň vzdelávania žurnalistov - tradičné hodnoty v žurnalistike a ich zohľadňovanie vo vzdelávaní

Workshop Účastníci: Joshua Friedman a vybraní študenti žurnalistiky

Miesto konania: Štúrova 9, Katedra žurnalistiky UK
Dátum a čas: 16.11.2011 o 10:00
Téma workshopu: Medzinárodný reporting: praktické rady ako zvládnuť novinársku prácu v novom prostredí