Projekty

SME V ŠKOLE

Projekt SME V ŠKOLE je určený žiakom základných a stredných škôl, ktorí na vybraných vyučovacích hodinách používajú pracovné zošity a denník SME.

viac informácií

ÚJ SZÓ V ŠKOLE

Projekt ÚJ SZÓ V ŠKOLE je určený žiakom základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí na vybraných vyučovacích hodinách používajú pracovné zošity a denník ÚJ SZÓ.

viac informácií

Slovensko pre všetkých

Projekt realizovaný s podporou z Fondu pre mimovládne organizácie prispieva ku kontrole verejných inštitúcií a zvyšuje informovanosť prostredníctvom mediálneho pokrytia rómskej problematiky.

viac informácií

THE BEST MEDIA TRADITIONS

Projekt THE BEST MEDIA TRADITIONS je realizovaný v spolupráci s Nadáciou Tatra banky, Univerzitou Komenského a The Slovak Spectator. Je určený širokej verejnosti prevažne z univerzitného prostredia, ktorá sa má príležitosť zúčastniť sa veľkej verejnej prednášky významnej osobnosti zo zahraničia ako aj ďalších sprievodných aktivít.

viac informácií

KNIHY DO ŠKÔL

Nadácia Knihy školám poskytla vybraným školám na území Slovenska, krajanským školám v zahraničí a talentovaným žiakom knihy z edície Svetová knižnica SME 19. storočie a Svetová knižnica SME 20. storočie.